Quote

Quote

Close

Tracking

Tracking

Close

  • ・Only enter lowercase letters or numbers.
  • ・For KWE Waybill, do not include hyphen.
Office Search

Office
Search

Close

VIETNAM

Office

Head Office

Kintetsu World Express (Vietnam), Inc.

10th & 14th Floor, Airport Plaza - Blue Sky Office Building No.1, Bach Dang Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: 84-28-3848-8845
Fax: 84-28-3848-8936

Leadership

Mr. Toru Rai

Mr. Toru Rai

Tổng Giám đốc

History

2005.03 Thành lập Công ty TNHH Kintetsu World Express Việt Nam
2007.02 Thành lập Công ty TNHH Tiếp Vận Kintetsu Việt Nam
2012.12 Thành lập Văn phòng KWE Hải Phòng
2013.11 Thành lập Văn phòng KWE ðà Nẵng

Sustainability

Supporting the people in the Central affected by disasters October 2020

Là thành viên xã hội nơi chúng tôi ðang hoạt ðộng kinh doanh, chúng tôi- KWE VN cam kết thường xuyên lập kế hoạch và tiến hành các hoạt ðộng CSR (Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) ðể thể hiện trách nhiệm của chúng tôi ðối với xã hội, theo triết lý của Tập ðoàn KWE.

Chúng tôi tuân thủ Luật pháp ðịa phương và quốc tế của ngành Logistics, bảo vệ môi trường, giúp ðỡ cộng ðồng, ðóng góp vào sự phát triển ngành tại ðịa phương, giúp ðỡ và phát triển con người cũng như hỗ trợ ðồng bào ðang ðối mặt với thiên tai…

Contact Us

Liên lạc với chúng tôi

"Liên lạc với chúng tôi
Nhân viên của chúng tôi sẽ liên lạc để hỗ trợ các yêu cầu của quý khách."

Local Information

BACK TO TOP