Quote

Quote

Close

Tracking

Tracking

Close

  • ・Only enter lowercase letters or numbers.
  • ・For KWE Waybill, do not include hyphen.
Office Search

Office
Search

Close

CO<sub>2</sub>Calculator

Calculator

Close

VIETNAM

Làm việc tại KWE Việt Nam

vnm_career-image

Chúng tôi cam kết cung cấp một môi trường làm việc tốt, nơi tất cả mọi người đều được trao cơ hội như nhau để phát triển sự nghiệp, nơi chúng tôi đang giúp đỡ lẫn nhau mang lại giá trị cho khách hàng để họ hài lòng nhất, nơi chúng tôi chia sẻ tầm nhìn, cùng hướng tới mục tiêu chung và yêu thích làm việc cùng nhau.

  • Nhân viên của chúng tôi luôn khám phá và tư duy các sáng kiến mới.
  • Nhân viên của chúng tôi đối xử với nhau một cách tôn trọng, công bằng và thực hiện hợp tác chặt chẽ voi nhau
  • Nhân viên của chúng tôi hành đ ộng kịp thời, liên tục chia sẻ thông tin mới và nhanh chóng nắm bắt sự thay đổi.
Contact Us

Liên lạc với chúng tôi

"Liên lạc với chúng tôi
Nhân viên của chúng tôi sẽ liên lạc để hỗ trợ các yêu cầu của quý khách."

Locations

BACK TO TOP

When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the Cookie Setting to set. Please note that some cookies are necessary for the proper functioning of the website and cannot be disabled on our system.

  • These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.